Åpent kontorlandskap - utfordrende for både de med god og dårlig hørsel.

Tilrettelegging av lokaler og arbeidsplasser i forhold til akustikk og utfordringer med lyd er en del av universell utforming. Man har kommet ganske langt i forhold til tilrettelegging for personer med rullestol etc, men tilrettelegging av lokaler i forhold til hørselsutfordringer har et stykke å gå. Dette er ikke en utfordring som gjelder noen få, det er nærmere 300.000 arbeidstakere i Norge med hørselshemming (Din Hørsel).

Din Hørsel fremhever at hørselshemmede påvirkes mer av støy enn hva normalhørende kollegaer gjør. De er i større grad sensible for bakgrunnsstøy, og vil av den grunn kjenne seg slitne både fysisk og mentalt, ikke minst etter arbeidstid. Dessuten blir selve arbeidsutførelsen for den hørselshemmede – som telefonsamtaler eller samtaler med en kollega – vanskeligere i støyfulle og summende miljø.

Selv om disse faktorene påvirker hørselshemmede i større grad en de uten hørselsutfordringer er dette faktorer som påvirker alle arbeidstakere i negativ retning. Det å gjøre tilpasninger som er bra for hørselshemmede vil således være bra for alle arbeidstakere på arbeidsplassen. Dette er faktorer som påvirker sykefravær, konsentrasjon, produktivitet, trivsel og humør. Når man ser på de positive effektene av å gjøre lyddempende tiltak er det uten tvil også god økonomi for arbeidsplassen og sparer samfunnet for store kostnader.

Hørselstap koster samfunnet mye. En dansk undersøkelse viser at hørselsproblemer i den danske befolkningen i aldersgruppen 50-64 år koster arbeidslivet cirka 2,7 milliarder i tapt produksjon i året. Samme tendens fremgår av en norsk undersøkelse (Din Hørsel). Det er således åpenbart at man bør fokusere på å tilrettelegge arbeidsplasser for et godt lydmiljø. Og husk: God akustikk kan gjøre hverdagen enklere for alle, ikke bare hørselshemmede!

Rom & Tonik har fokus på gode løsninger for å skape gode lydmiljø og gode steder å oppholde seg med tanke på lyd og akustikk.

 

(Din Hørsel) - fakta hentet fra dinhørsel.no og artikkelen "åpent kontorlandskap - et mareritt : artikkel

Jo AngellComment