Universell utforming - noe mer enn brede døråpninger og lave terskler

Lyddemping er en viktig del av universell utforming!

I 2017 vant Rom & Tonik innovasjonsprisen for universell utforming i kategorien produkt som deles ut av barne- og likestillingsdepartementet. Det er flott at myndigheten verdsetter denne type løsninger og ser at dette er et nyttig og viktig samfunnsområde.

Universell utforming handler om å skape rom, bygninger, landskap som er tilgjengelig for alle. Det innebærer at både de i rullestol, de med høreaparat og de med dårlig syn skal kunne benytte seg av fasilitetene samtidig som det skal være gode tiltak for almenheten generelt.

Universell utforming handler ikke bare om brede døråpninger og lave dørterskler, det er så mye mer. Et viktig område er lyd og støy. Rom & Tonik jobber for å skape godt lydmiljø på arbeidsplassen, i klasserommet, i konferansesalen eller hjemme i stua. Ved å dempe støy og lage gode lydmiljø, øker trivsel, helseplager reduseres, sykefravær går ned og produktiviteten går opp. Det å sette støy og lydmiljø i sentrum er bra for samfunnet og det er bra for individet.

Ta kontakt med oss i Rom & Tonik for gode råd og veiledning. Sjekk også ut våre løsninger for godt lydmiljø på rom-tonik.no

Jo AngellComment