Lyddemping

Lyddemping, eller reduksjon av klang, er et viktig område når man skal bygge og innrede et rom eller et lokale. Vi bygger i dag ved bruk av mye harde materialer som betong, glass og gips. Dette er alle materialer som reflekterer mye lyd. Samtidig innreder vi ofte minimalistisk og skandinavisk stil hvor det er lite myke møbler. Vi innreder gjerne med bord, stoler, hyller og skap som alle består av harde materialer. Dette i kombinasjon med flatene i rommet gjør at lyd ofte blir en utfordring.

 

Lyddemping gir positive effekter

 

Lavere sykefravær

Sykefravær er en stor utfordring og en økonomisk belastning for alle virksomheter. Sykefraværet er noe vi kontinuerlig jobber for å redusere og lyddempende tiltak er et viktig verktøy i denne jobben. Økt lyddemping gir lavere sykefravær!

Økt produktivitet

Lyd og støy kan være svært inngripende i et arbeidsmiljø. Vi vet at støy bidrar til dårligere konsentrasjon og dårligere arbeidsevne. Ved å tilrettelegge for et godt lydmiljø i dine lokaler kan du sikre best mulige forhold for god konsentrasjon og høy produktivitet.

Økt trivsel 

     I tillegg til lavere sykefravær og høyere produktivitet gir et godt lydmiljø også økt trivsel. Det blir lettere å prate sammen, samhandling går enklere, man blir mindre sliten, og man føler seg bedre. Trivsel er viktig for mennesker, et god lydmiljø gir økt trivsel!

 

 

Er lyddemping en god investering?

Lyddemping er en god investering. Det sikrer lokalet ditt universell utforming og gjør at alle med hørselsutfordringer har en mulighet til å bruke lokalet samtidig som alle andre også får det bedre. Uønsket og plagsom støy har mange negative effekter på oss mennesker og det å gjøre noe med de effektene kan få store økonomiske og helsemessige positive konsekvenser.

Menneskets hjerne bruker mye energi på å filtrere bort uønskede lyder. Dette er hjernen god på, men det koster mye energi. Denne ernergien ønsker vi å heller bruke på de oppgavene vi ønsker å utføre og dermed bli mere produktive.

Når hjernen bruker mye energi på å filtrere bort støy blir vi forterer slitne og vi kan få hodepine etc. Noen mennesker er mer sensitive enn andre for støy, men minde støy gjør det bedre for alle og man legger til rette for at sykefraværet går ned som er bra for virksomheten.

Det å ha ansatte som trives og som er positive har store ringvirkninger som er positivt for en virksomhet. Dette er noe enhver virksomhet etterstreber å skape og lyddemping er en viktig ingrediens i dette arbeidet.

Lyddemping er god økonomi! 

 

 

Lyddemping hjemme

Når man bygger hus og leiligheter i dag er arealutnyttelse ofte i fokus. Man kombinerer ulike rom og bygger mange løsninger med store åpne rom. For eksempel bygger man gjerne åpne kjøkkenløsninger som gjør at kjøkken, stue og evt spisetsue er i samme rom. Dette gjør at mye lyd for flyte fritt i kombinasjon med harde materialer på gulv, tak og vegger. Dette skaper ofte utfordringer med klang og uønsket lydstøy. Da er det viktig å benytte myke møbler, gardiner, bokhyller, tepper etc for å bedre akustikken. I tillegg vil det i mange tilfeller være hensiktsmessig å supplere med lyddempende produkter som for eksempel lyddempende veggabsorbenter eller lyddempende tapet.

 

Lyddemping kontor

På et kontor er det ofte mange store rene flater med harde materialer og lyddempende produkter er avgjørende for å skape et godt arbeidsmiljø og et godt sted å oppholde seg. Her er tak- og veggabsorbenter sammen med skjermvegger til bord og gulv viktige verktøy for å løse lydutfordringene. 

 

Lyddemping kontorlandskap

Åpent landskap er de senere årene implementert som fremtidens kontorinnredning. Med åpent landskap var noe av intensjonen:

  • å spare penger med bedre arealutnyttelse

  • å øke produktiviteten

  • å bedre samhandling ved at man fjerner barrierer og legger til rette for enklere kommunikasjon.

Intensjonene var på mange måter gode, men forskningen støtter i liten grad opp under dem.

 

Det åpne landskapet og lyd:

  • Som mennesker vil vi alltid være bevisst våre omgivelser. Når vi lar oss forstyrre av at andres samtaler er det ikke fordi vi er dårlige til å konsentrere oss, men fordi hjernen vår er programmert til å lytte etter stemmer og forestå hva som blir sagt.

  • På samme måte reagerer vi på beveglser rundt oss, og visuell støy kan være like forstyrrende som lyder.

God konsentrasjon er viktig for å jobbe produktivt!

 

Vi anbefaler:

  • Inndeling i soner hvis hensiktsmessig. Dette begrenser visuell støy og hindrer lyden i å få vandre fritt i et stort rom

  • Bruk av absorbenter på vegg. Ved å dekke deler av veggarealet i et rom sikrer man god demping av lyd i rommet og reduksjon av klang.

  • Akustisk himling. En akustisk himling eller bruk av absorbenter i tak sikrer god demping av refleksjoner mellom tak og gulv.

  • Skjermvegger inne i rommet. Ved bruk av bordskjermer og gulvstående skjermvegger sikrer man både noe visuell skjerming samtidig som det vil dempe en del lydbølger på vei gjennom rommet. Dette er en god måte å supplere tak og veggabsorbenter på.

 

Lyddemping restaurant

På restauranter og kafeer er det ofte utfordringer med lydstøy og mye klang. Det man kanskje ofte glemmer, spesielt restauranter er at besøket er vel så mye en sosial sammenkomst som et måltid. Det er viktig med god mat, men den må kunne nytes i et miljø som ivaretar den sosiale rammen. Alt for ofte ser vi eksempler på at klang og høy lyd ødelegger denne dimensjonen. Man kan risikerer at kundene ikke kommer tilbake da dette kan være med på å ødelegge opplevelsen. Det å løse disse utføringene er ofte forholdsvis enkelt og vil gi restauranten eller kafeen et solid løft. En restaurant som har tatt dette på alvor er Tårnhuset på Kolbotn. Ved hjelp av lyddempende ullfilt på en rekke veggflater har de skapt en helt ny atmosfære i lokalet både lydmessig og visuelt. Tilbakemeldingene fra kundene har vært enestående og vil bidra til at restauranten får flere kunder og gode omtaler.