Lyddemping

Lyddemping er et viktig område når man skal bygge og innrede et rom eller et lokale. Vi bygger i dag ved bruk av mye harde materialer som betong, glass og gips. Dette er alle materialer som reflekterer mye lyd. Samtidig innreder vi ofte minimalistisk og skandinavisk stil hvor det er lite myke møbler. Vi innreder gjerne med bord, stoler, hyller og skap som alle består av harde materialer. Dette i kombinasjon med flatene i rommet gjør at lyd ofte blir en utfordring.

 

Lyddemping gir positive effekter

 

Lavere sykefravær

Sykefravær er en stor utfordring og en økonomisk belastning for alle virksomheter. Sykefraværet er noe vi kontinuerlig jobber for å redusere og lyddempende tiltak er et viktig verktøy i denne jobben. Økt lyddemping gir lavere sykefravær!

Økt produktivitet

Demping av lyd kan gjøres ved bruk av mange ulike produkter. Våre produkter kombinerer moderne design med topp funksjonalitet. Det er viktig at produktene gjør jobben, men du skal trives med dem i det daglige også.

Økt trivsel 

      Materialene vi bruker i våre produkter skal være bærekraftige over tid og bidra til et bedre samfunn. Vi etterstreber å bruke naturlige, resirkulerte og overskuddsmaterialer fra ulike typer produksjon i størst mulig grad.

 

 

Er lyddemping en god investering?

Lyddemping er en god investering. Det sikrer lokalet ditt universell utforming og gjør at alle med hørselsutfordringer har en mulighet til å bruke lokalet samtidig som alle andre også får det bedre. Uønsket og plagsom støy har mange negative effekter på oss mennesker og det å gjøre noe med de effektene kan få store økonomiske og helsemessige positive konsekvenser.

Menneskets hjerne bruker mye energi på å filtrere bort uønskede lyder. Dette er hjernen god på, men det koster mye energi. Denne ernergien ønsker vi å heller bruke på de oppgavene vi ønsker å utføre og dermed bli mere produktive.

Når hjernen bruker mye energi på å filtrere bort støy blir vi forterer slitne og vi kan få hodepine etc. Noen mennesker er mer sensitive enn andre for støy, men minde støy gjør det bedre for alle og man legger til rette for at sykefraværet går ned som er bra for virksomheten.

Det å ha ansatte som trives og som er positive har store ringvirkninger som er positivt for en virksomhet. Dette er noe enhver virksomhet etterstreber å skape og lyddemping er en viktig ingrediens i dette arbeidet.

Lyddemping er god økonomi! 

 

 

Lyddemping hjemme

Når man bygger hus og leiligheter i dag er arealutnyttelse ofte i fokus. Man kombinerer ulike rom og bygger mange løsninger med store åpne rom. For eksempel bygger man gjerne åpne kjøkkenløsninger som gjør at kjøkken, stue og evt spisetsue er i samme rom. Dette gjør at mye lyd for flyte fritt i kombinasjon med harde materialer på gulv, tak og vegger. Dette skaper ofte utfordringer med klang og uønsket lydstøy. Da er det viktig å benytte myke møbler, gardiner, bokhyller, tepper etc for å bedre akustikken. I tillegg vil det i mange tilfeller være hensiktsmessig å supplere med lyddempende produkter som for eksempel lyddempende veggabsorbenter eller lyddempende tapet.

 

Lyddemping kontor

I et kontorlandskap er det ofte mange store rene flater med harde materialer og lyddempende produkter er avgjørende for å skape et godt arbeidsmiljø og et godt sted å oppholde seg. Her er tak- og veggabsorbenter sammen med skjermvegger til bord og gulv viktige verktøy for å løse lydutfordringene.